Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

SOČR - Přijďte dřív!

SOČR si pro vás opět připravil možnost proniknout do tajů vzniku a interpretace jednotlivých skladeb a blíže poznat hudební díla a jejich autory. Setkání před koncertem se těší stále většímu zájmu posluchačů u nás i v zahraničí. V anglicky mluvícím světě se tomuto druhu setkání říká „Pre-concert talk“, ve francouzském „Causerie d’avant-concert“, v němčině Konzerteinführungen“ a v České republice nejen Setkání před koncertem, ale i Preludium či Introdukce.

Přijďte dřív pro vás připravuje herečka a moderátorka ČRo Vltava Jana Trojanovíá a hudební dramaturg SOČRu Josef Třeštík.

SOČR | Symfonický orchestr Českého rozhlasu - Přijďte dřív! aneb Setkání s umělci před koncertem

 

FOTO - Vojtěch Brtnický