Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Commedia finita

Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.

Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé provázejí i naše životy.


Hrají: Dana Černá, Milena Šajdková, Daniela Kolářová, Máša Málková/Jana Trojanová

Napsala: Viktoria Hradská

Scéna: Ivo Žídek

Kostýmy: Ivana Brádková

Výběr z původních nahrávek Emy Destinové: Emil Viklický

Režie: Lída Engelová