Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Moderování Pardubické arabesky

Celostátní soutěž v klasickém tanci Pardubická arabeska je určena pro amatéry – děti z baletních škol, tanečních oborů ZUŠ a amatérských souborů.
Jejími pořadateli jsou KC Pardubice a ZUŠ Pardubice Havlíčkova. Festival vzniká za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.