Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Vítejte na mých stránkách

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byly některá představení a koncerty zrušeny, nebo přesunuty na jiný termín!

Kavárna SVĚT - Beseda s Jiřím Žáčkem a s Janem Cimickým

Beseda s Jiřím Žáčkem a s Janem Cimickým, která se konala v kavárně Krásný ztráty. Hudební doprovod zajistil kytarista Štěpán Buchar.

Koncert ve Vrchlabí

31.8. se v rámci Festivalu Vrchlabské hudební léto uskutečnil koncert spojený se slavností při příležitosti 300 let od založení augustiniánského kláštera ve Vrchlabí, hrabětem Václavem z Morzina, kterému Antonio Vivaldi věnoval v roce 1725 Čtvero ročních období. 
Na tomto koncertě zazněla světová premiéra přednesu Vivaldiho sonetů v českém jazyce.

Setkání rodáků obce Mladoňovice

Fotky ze setkání rodáků obce Mladoňovice, které se konalo 29. 6. 2014.

Slavnostní taneční koncert

Slavnostní taneční koncert, Východočeské divadlo Pardubice, 26. 5. 2014
moderuje: Jana Trojanová
host: Lucie a Jakub Šimůnkovi