Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Wolkrův Prostějov

Laureátka Wolkrova Prostějova v ročnících 2006 a 2007.

Wolkrův Prostějov je přehlídka vystoupení sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzá­jemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, stu­dentů a další veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého před­nesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedou­cích a režisérů.