Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Porotování přehlídek v uměleckém přednesu

Porotování krajských a celostátních přehlídek v uměleckém přednesu: Wolkrův Prostějov a Dětská scéna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardubické poetické setkání je přehlídka mladých recitátorů a literátů, kteří pobývají ve východních Čechách a je vhodnou příležitostí k setkání interpretů krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání i poučení.