Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Vlnohraní - Staropražský advent aneb chystejme se na koledu, Anežský klášter

Datum: 
Pátek, 1. 12. 2023 10:30

Vlnohraní -  Staropražský advent aneb chystejme se na koledu

Anežský klášter, 9:00 a 10:30

https://concertino.rozhlas.cz/vlnohrani-8408234