Jana Trojanová - herečka a moderátorka.

Hudební putování s Charlesem Burneyem po Evropě

„Často jsem slýchával, že jsou Češi nejhudebnější národ v Německu, ne-li v celé Evropě, a jeden slavný německý skladatel, který je v současné době v Londýně, mě ujistil, že kdyby měli stejné výhody, jako mají Italové, jistě by je předstihli.“

Charles Burney

Dramaturgicky mimořádný projekt je zaměřen na představení české raně klasicistní hudby pro cembalo v dobovém hudebním kontextu.

Bohatá cembalová literatura je zde představena nejen v sólové podobě, se kterou se lze setkat na běžném cembalovém koncertě, ale také v neobvyklém komorním seskupení dvou hráčů sedících ujednoho nástroje. Čtyřruční skladby byly v klasicismu potěchou bohatých šlechticů i hudebních amatérů.

Na koncertě zazní hudba proslulých skladatelů, jakobyli např. vídeňští mistři Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart nebo jeden z Bachových nadaných synů Carl Phillip Emanuel Bach. Ta bude doplněna o díla dnes téměř zapomenutých současníků, kteří byli ve své době jejich rovnocennými partnery. Budou uvedeny skladby letošního jubilanta Jana Křtitele Vaňhala, Františka Bendy, jednoho z představitelů slavné hudebnické rodiny Bendů a také skladatele, jehož odkazu si vídeňské publikum cenilo víc než skladeb C. P. E. Bacha, Josefa Antonína Štěpána.

Program koncertu je prokládán výběrem textů z knihy Hudební cestopis 18. věku Charlese Burneyho. Autor popisuje svá osobní setkání s výjimečnými osobnostmi té doby. Posluchači se tak dozvídají mnoho zajímavých informací o skladatelích, jejichž hudba zazní na tomto koncertě. Čtení z historického hudebního cestopisu je velmi poutavé, přitom neztrácí na své historiografické kvalitě.

V hudební realizaci projektu se představují významné interpretky mladé generace Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ a Petra ŽĎÁRSKÁ. Texty přednáší herečka a moderátorka Českého rozhlasu Vltava Jana TROJANOVÁ.